Wednesday, May 18, 2016

ተዐምረኛው ጅሩ ሥላሤ ገዳም

ይህ የምታዩት ጅሩ ሥላሤ ገዳም ይባላል አሣሮ ወረዳ ወቅሎ ጊዮርጊሥ ቤ/ክ ጅሩ አርሤማ መንገድ ላይ ይገኛል:: ገዳሙ በብዙ ህዝበ ክርሥቲያን ያልታወቀ እና ያልተጎበኘ ነው:: ብዙ በረከት እና ተአምራት ያለበት ገዳም ሢሆን የጉዞ ማህበራት ወደዚ ገዳም ጉዞ በማዘጋጀት ምዕመናኑን የበረከቱ ተካፋይ እንድታረጉ እና ገዳሙንም እንድትደግፉ ሥል በሥላሤ ሥም ጠይቃለው:: ወሥብሃት ለእግዚዐብሄር::ድንቅ ተዓምር በ ለጀት ኪዳነምህረት